BASES DEL CERTAMEN LITERARI CIUTAT DE VILA-REAL

La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Vila-real convoca el Certamen Literari Ciutat de Vila-real, que inclou les modalitats de novel·la en valencià i castellà. El certamen és anual i es regeix per les normes següents:

 1. REQUISITS DELS ASPIRANTS:

Pot participar qualsevol escriptor, major de 18 anys siga quina siga la seua nacionalitat, sempre que presente la seua novel·la en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana, sempre i quan cumplisquen les següents bases.

 1. REQUISITS DE LES OBRES
 • L’original ha de ser inèdit, no publicat en cap tipus de format, ni totalment ni parcialment, no premiat o pendent de veredicte en altres concursos o a l’espera de resposta en un procés editorial. L’incompliment d’aquesta base desqualifica automàticament el participant. L’original haurà d’estar mecanografiat a doble espai, tipografia Arial o semblant, a 12 punts. En document grandària A-4 per una sola cara. L’obra tindrà una extensió mínima de 150 pàgines i màxima de 200 pàgines.
 • No s’acceptarà un conjunt de contes breus.
 • Les pàgines estaran degudament numerades.
 • L’incompliment d’aquestes regles implicarà la desqualificació automàtica.

 

3.TEMÀTICA: El tema serà lliure.

 1. TERMINI I LLOC PRESENTACIÓ D’OBRES:

L’original es presentarà únicament en format digital. El treball s’haurà d’enviar a l’adreça electrònica: ciutatdevilareal@gmail.com.

En l’assumpte del correu s’especificarà si l’obra està escrita en valencià o en castellà.S’enviaran en el mateix correu dos arxius adjunts en format Word:

 1. a) Un arxiu amb el títol de l’obra en majúscules, sense identificar l’autor, que contindrà l’obra.
 2. b) Un altre arxiu amb el títol de l’obra i la indicació DADES PERSONALS. En ell s’adjuntaran les dades següents:
 • Títol de l’obra
 • Nom(s) i cognom(s) de l’autor
 • Any, ciutat i país de naixement
 • Domicili complet, inclòs el país
 • Telèfon(s)
 • Adreça electrònica
 • Breu currículum literari

El termini d’admissió d’originals s’obri el dimecres 7 de junio de 2018 a les 8.00 hores i acabarà el 30 de setembre del mateix any a les 00.00 hores. La decisió serà inapel·lable i es farà pública durant el lliurament de premis que tindrà lloc a les dependències municipals habilitades a aquest efecte.

5.LLIURAMENT DEL PREMI:

Per part de l’organització s’adjudicaran els premis següents:

  1. Premi en valencià 6.000,00 €
  2. Premi en castellà 2.000,00 €

Així mateix, els guanyadors veuran publicada la seua obra en l’editorial ALREVÉS, que distribuirà les novel·les per la seua xarxa nacional de llibreries. Els guanyadors es faran públics al desembre 2018 i les novel·les es publiquessin en març del 2019.

Els guanyadors estan obligats a acudir al lliurament dels premis.

6.JURAT:

La composició del Jurat es farà pública en el moment oportú, estarà integrat per 3 persones del món de la cultura. La presidència del Jurat correspondrà al Regidor de Cultura o persona en qui delegue, que actuarà també com a secretari d’actes i no tindrà vot. L’organització d’aquest certamen i el seu Jurat no mantindran cap comunicació amb els participants respecte als seus textos, ni oferiran cap informació que no siga la decisió recollida en l’acta oficial. Els membres del Jurat no podran expressar opinions de les obres presentades fins després de l’acte d’entrega del premi. L ‘Ajuntament no es fa responsable d eles declaracions dels membres del Jurat. En qualsevol circumstàncies, la resolució del jurat serà inapel.lable.

7.ACATAMENT DE LES BASES:

La participació en aquest certamen implica la total acceptació d’aquestes bases.